0165 - 51 86 72
Watermolen 4B
4751 VK Oud Gastel

Ruim 50 jaar betrouwbaarheid
kwaliteit & service
Aggregaten voor
de leidingbouw
24/7 service -
ook op lokatie

Privacy Verklaring

Privacy Statement

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy voorop

Uw privacy is voor Mosa aggregaten van groot belang. Mosa aggregaten respecteert de privacy van alle websitebezoekers, en betrokkenen voor wie Mosa aggregaten, in welke  vorm dan ook, gegevens verwerkt. De persoonsgegevens die u op deze website achterlaat of welke wij op iedere andere wijze verkrijgen worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen, zich registreren of welke wij van een verwerkingsverantwoordelijke krijgen op grond van de contractuele afspraken die wij met hem maken. Mosa aggregaten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Doeleinden

Alle persoonsgegevens die Mosa aggregaten via telefoon, e-mail, invulformulieren en andere manieren ontvangt en/of verkrijgt, worden vastgelegd en gebruikt om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van Mosa aggregaten zo goed mogelijk en op maat gebeuren. Dit geldt niet alleen ten aanzien van lopende opdrachten, maar ook voor opdrachten in de toekomst.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Mosa aggregaten uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Mosa aggregaten persoonsgegevens van u:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst indien deze met u is gesloten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Mosa aggregaten in voorkomend geval uw persoonsgegevens aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken;
 • om diensten onder uw aandacht te brengen, zoals nieuwsbrieven en evenementen;
 • om onze website en andere systemen verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren;
 • om wetten en regelingen na te kunnen komen;
 • voor managementdoeleinden, het uitvoeren van marktanalyses, en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Indien u via de website informatie opvraagt of zich registreert, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van uw registratie ontvangt u via e-mail. Geeft u bij uw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van uw e-mailadres? Dan ontvangt u daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan in de mail. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Delen van persoonsgegevens

Mosa aggregaten verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mosa aggregaten blijft niettemin verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Mosa aggregaten heeft en wat Mosa aggregaten daarmee doet;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die Mosa aggregaten heeft;
 • het laten corrigeren van fouten in deze persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het intrekken van een door u gegeven toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die Mosa aggregaten heeft.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft, met een legitimatiebewijs, wie u bent, zodat Mosa aggregaten zeker weet dat wij geen gegevens van een ander dan u aanpassen of verwijderen.

Het is uiteraard niet toegestaan om persoonsgegevens die Mosa aggregaten van andere personen verwerkt in te zien.

Vacatures en solliciteren

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen Mosa aggregaten.

Cookies

Mosa aggregaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies kunt u de “Cookie Statement” van Mosa aggregaten raadplegen.  

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en de eventueel gebruikte domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van Mosa aggregaten. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Deel uw mening met Mosa aggregaten

Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres:  privacy@Mosa-aggregaten.nl

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u, hoe u een klacht in moet dienen.

Mosa aggregaten kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Nieuws

 • 28 oktober 2020

  MOSA introduceert ESS zero emission oplossingen!

  Sinds een paar maanden draaien onze mobiele energie opslag systemen naar tevredenheid op bouwplaatsen!

  lees meer...

 • 09 april 2020

  Corona update

  Graag delen wij met u onze maatregelen inzake Corona.

  lees meer...

 • 03 februari 2020

  Meest compacte dual welder ter wereld!

  Praktijktest TS2x280 Evo door lassers van Jos van der Lubbe BV

  lees meer...

 • 12 december 2019

  Fijne Feestdagen!

  Wij zijn gesloten van 23 december t/m 5 januari, we zien of horen u graag in het nieuwe jaar!